×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
فرصتی برای حضور در ديدار دانشجویی با رهبر معظم انقلاب
نویسنده : شرکت پارادایم
اخبار دانشگاه
93

یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

عموم دانشجویان می‌توانند با ثبت نام در سامانه دیدار دانشجویی با رهبر معظم انقلاب ضمن ثبت نظرات و دیدگاه‌های خود، از فرصت حضور در این دیدار استفاده کنند.
 چنانچه فرصت این دیدار در سال جاری نیز فراهم شود، دانشجویان می‌توانند با ثبت نام در سامانه دیدار با رهبر معظم انقلاب امکان شرکت در این دیدار را داشته باشند.
همچنین ثبت‌نام کنندگان می‌توانند حرف‌ها و دیدگاه‌های خود را در قالب سه پاراگراف (حداکثر ۵۰۰کاراکتر) ارسال نمایند.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام به سامانه دیدار دانشجویی با رهبر معظم انقلاب مراجعه نمایند.
http://didar.nahad.ir/

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

اخبار دانشگاه
10
jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX ORDER BY 1-- Iclh

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX ORDER BY 1-- BzOM

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX) ORDER BY 1-- YGAx

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX' ORDER BY 1-- JyTZ

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX') ORDER BY 1-- Jabr

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

(SELECT 4393 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178766b71,(SELECT (ELT(4393=4393,1))),0x71626b6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a)

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX AND 4279=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(107)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4279=4279) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- gJsa

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX AND 4279=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(107)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4279=4279) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX) AND 4279=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(107)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4279=4279) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (6803=6803

jUUW

jUUW

جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

EtRX' AND 4279=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(107)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4279=4279) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'awDM'='awDM

دیدگاه خود را ارسال کنید