پنج شنبه 22 آذر 1397  

فارسی   English


 

ارسال شده در تاریخ: 14 بهمن 1392
معرفي رياست دانشگاه

 

دكتر محمدعلي عليزاده

دكتري ph.d : تاريخ ( گرايش ايران اسلامي)
مرتبه علمي: استاديار تاريخ، رسمي قطعي، ( پايه 14)


سوابق اجرايي:
1- مدير گروه كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود از ارديبهشت 1387 تا 1391.
2- عضو كميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود از سال 88 تا كنون.
3- عضو كميته انتظامي اساتيد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود از سال 89 تا كنون.
4- عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود از سال 87 تا كنون.
5- عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود از سال 1390 تا كنون.
6- رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات شاهرود از سال1390 تا اسفندماه 1391


سوابق پژوهشي:
1- عضو كميته علمي فصلنامه مطالعات نوين تاريخي از سال 88 تا كنون
2- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهروداز سال 88 تا كنون.


مقالات:
1- نقش اقتصادي- سياسي جامعه زرتشتيان ايران در تحولات دوران مشروطه تا پهلوي اول: فصلنامه تاريخ دانشگاه آزاد بجنورد ( علمي – پژوهشي) س2، ش5، زمستان 1385
2- تبارشناسي مباني هويت ملي در تاريخ نگاري ملي گرايانه دوران قاجار و مشروطه: فصلنامه مطالعات سياسي   ( علمي- پژوهشي)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، سال2، شماره7، بهار 1389.
3- تأثير گفتمان ملي گرايي بر تحولات اجتماعي و فرهنگي دوره پهلوي اول، فصلنامه تاريخ دانشگاه آزاد بجنورد( علمي – پژوهشي)، تابستان 1389.
4- نقش فرهنگي زردشتيان در تقويت ملي گرايي و شكل گيري هويت ملي باستان گرا در عصر پهلوي اول، فصلنامه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي محلات( علمي – پژوهشي)، 1392.
5- بررسي ديدگاه دانشجويان رشته كارشناسي ارشد رشته هاي شيمي و تاريخ و... در خصوص ورزش در دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود 1389.( دو فصلنامه علمي – پژوهشي) صبح دانشگاه، پاييز و زمستان 90، شماره 16.
6- علت مهاجرت مسيحيان نسطوري از روم به ايران با نگاهي به نقش بارصوما، فصلنامه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي محلات( علمي – پژوهشي) در نوبت چاپ.
7- بررسي تاثير مناسبات تجاري و بازرگاني بر روابط سياسي، اجتماعي ايران ساساني و بيزانس، فصلنامه مطالعات سياسي ( علمي – پژوهشي)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، در نوبت چاپ.
8- نقش شيخ شمس الدين محبوبي در شورش محمود تارابي: فصلنامه مطالعات كشورهاي مشترك المنافع آسياي مركزي و قفقاز، 1378.
9- نقدي بر كتاب سير تحولات استعمار در ايران، ماهنامه تخصصي كتاب ماه. س 2، ش9، تير 1378.
10-  تاثيرات اقتصادي نظام سرمايه داري غرب بر نظام ايلي- عشيرتي ايران از عصر قاجار تا پايان دوره پهلوي اول. فصلنامه بررسي هاي نوين تاريخي. سال دوم، ش2، تابستان 1385.
11- " اقدامات ارباب كيخسرو نماينده زرتشتيان ايران در مجالس شوراي ملي" . فصلنامه بررسي هاي نوين تاريخي، سال چهارم، شماره 4 و 5 پاييز و زمستان 1387.
12-  روابط زرتشتيان ايران و پارسيان هند در عصر صفوي ، هنمايش بين المللي روابط ايران وهند3 و4 اسفند 1388، دانشكده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.
13- بررسي كارنامه سياسي عبدالله ياسايي نماينده مردم سمنان و دامغان در دوره هاي 6، 5 ، و 7 در مجلس شوراي ملي، مجموعه مقالات دومين نشست تخصصي تاريخ مجلس، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، چهارم خرداد 1390.
14- اسماعيليان در طبرستان در قرون نخستين اسلامي، مجله رهيافت تاريخي، دانشگاه اصفهان، زير چاپ.
15- مقاله ISI با عنوان :
Evaluating Maneckji Hataria's rdforming performance in the political-social condition of Iranian Zoroastrian in Qajar era.


كتابها:
تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد (1789- 1453) با همكاري نقي لطفي. انتشارات سمت، چچاپ اول،1381- چاپ هشتم، 1390.


سوابق دوره هاي آموزشي
-تدريس واحدهاي درسي " تاريخ اروپا" در مقطع كارشناسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود از سال 1377 تا 1383.
- تدريس واحدهاي درسي " تاريخ ايران اسلامي " و " تاريخ عمومي جهان" در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود از تاريخ 1383 تا كنون
- راه اندازي 7 گرايش كارشناسي ارشد تاريخ در واحد شاهرود در زمان تصدي مديريت گروه.
- تدريس برخي از دروس علوم سياسي مقطع كارشناسي، در دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود.
- تدريس دروس تاريخ اروپا در دانشگاه فردوسي مشهد طي مدت 3 سال متوالي از سال 88 تا 91
- تدريس دروس تاريخ جغرافياي سرزمينهاي اسلامي در دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد در سال 1390.
- تدريس دروس تاريخ اسلامي و تاريخ انقلاب اسلامي در دانشگاه جامع علمي- كاربردي و مديريت صنعتي مشهد از سال 1387 تا 1390.
- سرپرستي بيش از 30 پايان نامه كارشناسي ارشد تاريخ ( به عنوان استاد راهنما) و بيش از 30 پايان نامه كارشناسي ارشد ( به عنوان استاد مشاور) و داوري دهها پايان نامه تحصيلي دانشجويان ارشد از سال 1383 تا كنون.


كارگاهها
1- آشنايي با اينترنت
2- آشنايي با كامپيوتر و ويندوز98
3- روش تحقيق در علوم انساني
4- تعليم و تربيت 1
5- تعليم و تربيت 2
6- تعليم و تربيت 3
7- اقدام پژوهي
8- آموزش مديران گروهها
9- مديريت رفتار سازمان
10- روخواني قرآن كريم با لهجه فصيح عربي
11- جنگ نرم( اهداف و راهبردها)


طرحهاي پژوهشي
1- طرح پژوهشي " تحولات فكري ايران در دوره پهلوي اول" در دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود، سال 1386
2- طرح پژوهشي " بازشناسي بنيانهاي هويت ايراني- اسلامي ( با تكيه بر منابع تاريخي) در دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود، سال 89 تا 90.
3- طرح تدوين تاريخ بيزانس جهت ارائه به انتشارات سمت، به عنوان كتاب درسي دانشگاهي


فوق برنامه:
- استاد نمونه، معرفي شده از واحد شاهرود به منطقه 10
- عضو بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
- عضو هيات مذهبي رايه البصيره در دانشگاه صنعتي شاهرود.
- عضو مجمع عالي نخبگان ايران، دبير كميسيون نظارت و مشورت
- شركت در كارگاه طرح ضيافت انديشه استادان ( 16 ساعت)  با موضوع اخلاق كاربردي و حرفه اي.
- شركت در كارگاه طرح ضيافت انديشه استادان ( 16 ساعت) با موضوع انديشه سياسي اسلام با حضور استاد دكتر شيرخواني.
- شركت در كارگاه ضيافت انديشه


سخنراني ها
- تاثير رنسانس و رفرم مذهبي بر تحولات عصر جديد در اروپا . دانشگاه آزاد اسلامي آزاد شهر 1387.
- فلسفه نوروز: در همايش نروز شناسي. دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود 1379
- شركت و ارائه مقاله در همايش ادبيات داستاني- دانشگاه الیگر هند-1390
 

تاریخ آخرین ویرایش: 14 بهمن 1392 - 14:56:21
اقدام کننده: مدیریت سایت
تعداد مشاهده: 100550
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

سایت مرکز خواف

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

سایت آموزشکده سما

روابط عمومی
   اولین نمایشگاه فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی آغاز به کار کرد
   برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل غیرخطی سازه ها در دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 22 آذر 1397