پنج شنبه 2 فروردین 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 824
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1459
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 705
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2067
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1763
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1291
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1877
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1467
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2351
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 713
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 764
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 1949
13 كارشناسي ناپيوسته علمی کاربردی معماري pdf 148.69 KB 1664
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3243
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1308
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1128
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3498
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 709
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 687
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1256
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1079
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1042
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 746
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 732
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 576
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 693
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 573
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1685
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 826
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 1052
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 1077
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1058
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1626
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 724
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 356
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 349
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 308
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 332
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 471
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 648
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 414
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 421
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 421
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 746
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 411
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 701
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 359
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 387
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 383
50 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 154
51 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 154
52 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 152
53 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 148
54 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 152
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 1 فروردین 1397