پنج شنبه 22 آذر 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 1009
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1759
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 913
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2403
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 2122
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1517
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 2085
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1631
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2489
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 883
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 915
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 2224
13 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماري pdf 253.52 KB 1854
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3454
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1439
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1241
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3938
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 814
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 785
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1367
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1265
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1305
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 872
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 862
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 694
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 815
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 674
28 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1333
29 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1968
30 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 1038
31 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 678
32 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 451
33 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 404
34 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 444
35 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 604
36 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 812
37 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 725
38 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 538
39 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 735
40 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 1221
41 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 693
42 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 986
43 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 567
44 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 595
45 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 804
46 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 728
47 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 509
48 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 521
49 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 474
50 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 491
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

سایت مرکز خواف

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

سایت آموزشکده سما

روابط عمومی
   اولین نمایشگاه فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی آغاز به کار کرد
   برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل غیرخطی سازه ها در دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 22 آذر 1397