پنج شنبه 29 شهریور 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 955
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1676
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 873
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2302
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 2006
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1466
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 2041
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1594
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2458
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 845
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 889
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 2131
13 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماري pdf 253.52 KB 1799
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3402
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1414
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1217
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3760
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 796
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 767
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1343
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1218
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1209
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 840
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 838
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 677
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 789
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 658
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1886
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 968
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 1259
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 1214
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1263
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1869
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 924
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 600
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 432
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 388
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 424
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 573
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 755
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 641
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 516
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 652
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 1043
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 608
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 909
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 529
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 555
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 667
50 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 436
51 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 386
52 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 396
53 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 386
54 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 394
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

سایت مرکز خواف

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

سایت آموزشکده سما

روابط عمومی
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 27 شهریور 1397