سه شنبه 29 خرداد 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 902
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1545
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 777
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2135
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1849
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1370
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1945
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1529
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2413
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 780
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 829
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 2018
13 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماري pdf 253.52 KB 1734
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3308
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1373
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1182
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3588
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 766
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 737
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1311
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1143
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1127
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 801
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 796
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 635
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 759
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 627
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1770
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 891
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 1155
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 1144
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1161
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1753
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 831
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 477
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 404
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 359
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 384
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 528
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 705
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 532
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 480
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 537
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 879
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 508
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 806
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 454
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 481
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 509
50 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 292
51 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 280
52 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 276
53 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 268
54 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 275
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 29 خرداد 1397